THIẾT KẾ LÀM MỚI PHÒNG SHOWROOM
14 February, 2019

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT PHÒNG XỊT KHÍ HITACHI

Tên công trình: Thiết kế và lắp đặt phòng xịt khí Hitachi

Thời gian : 10 ngày từ 26/11/2018

Địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Điền Hải Dương

Các công việc và vật liệu thi công chính:

  • Lắp đặt tấm panel
  • Lắp điều hòa hãng Daikin
  • Lắp cửa kính
  • Lắp cửa panel

 

 

+84918516181