16/02/2019

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT PHÒNG XỊT KHÍ HITACHI

Tên công trình: Thiết kế và lắp đặt phòng xịt khí Hitachi Thời gian : 10 ngày từ 26/11/2018 Địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Điền […]
14/02/2019

THIẾT KẾ LÀM MỚI PHÒNG SHOWROOM

Tên công trình: Thiết kế, làm mới phòng Showroom Thời gian: 07/01/2019 22/01/2019 Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường – Hải Dương Các công việc […]
+84918516181